MUSIK FRÅN BÖRJAN DEL 3

ART.NR.: 99561

Walther Alrikson

MUSIK FRÅN BÖRJAN - DEL 3

Innehåller musikens grunder i sammanfattning indelad i 10 lektioner. I varje lektion ingår GENOMGÅNG och FÖRKLARINGAR, men också ARBETSÖVNINGAR och FACIT enligt modellen S-I-M (=självinstruerande läromedel). FACIT finns alltid på följande sida av UPPGIFTEN!

Innehållsförteckning - se bifogad bild.

A4, pdf

99,00 kr

NÅGRA EXEMPEL...