MUSIKDAX

ART.NR.: 99556D

Walther Alrikson

Tips, idéer och musikuppgifter för yngre barn.

Låten "Musikdax" som kan vara en startlåt för musikstunden finns med samt även som en ljudfil. En inläst musiksaga att ljudsätta finns även med som ljudfil.

INNEHÅLL:

1 -  FACIT

2 - SINGATURLÅTEN "MUSIKDAX"  + LJUDFIL

3 - MÅLA INSTRUMENT

4 - LABYRINT

5 - MUSIKSAGA  +  LJUDFIL 

6 - VILKEN SLADD?

7 - RITA / MÅLA INSTRUMENT

8 - DRA STRECK !

9 - LIKA / OLIKA BILDER

10 -VILKET INSTRUMENT?  +  LJUDFIL

11 - MÅLA INSTRUMENT

12 - LYSSNA PÅ LJUD  +  LJUDFIL

13 - VILKA BILDER HÖR IHOP?

14 - EN BILD - EN LÅT !

A4, pdf

195,00 kr

NÅGRA EXEMPEL...