MUSIK-CIRKEL-TRÄNING 1

ART.NR.: 99535D

Walther Alrikson

15 MUSIK-STATIONER med praktiska musikuppgifter att lösa samt övningar för gemensamt musicerande.

Elevstimulerande uppgifter där alla kan jobba i sin egen takt.

Elevblad i form av kopieringsunderlag.

Ljudfiler ingår.

Lärartips anger vad som behövs vid resp musikstation.

Väl prövat i flera klasser åk 7-9.

A4, pdf ; ljudfiler, wav

INNEHÅLL: Se bifogad bild!


295,00 kr

NÅGRA EXEMPEL...