DEN DIGITALA VIKARIEPÄRMEN - MUSIK 1-3

DEN DIGITALA VIKARIEPÄRMEN - MUSIK  1-3

Art.nr.: 79658

Nyproducerad digital samling av 25 musiklektioner för vikarier i musik, även icke musikkunniga och vana vid musikundervisning. Varierade moment anpassade till LGR22.

Elevsidor och lärarsidor med ljudfiler, facit / lärartips.

INNEHÅLL:

1 - VAD HETER MUSIKINSTRUMENTEN?

2 - HUR LÅTER MUSIKINSTRUMENTEN?

3 - RITA FÄRDIGT MUSIKINSTRUMENTEN!

4 - MUSIK & BILDER

5 - INSTRUMENTFAMILJER

6 - MUSIKSYMBOLER

7 - NOTVÄRDEN

8 - TONNAMN - KLAVIATUR

9 - RYTMER - RYTMÖVNINGAR - TALKÖR

10 - LJUD-STORY 1

11 - HITTA MUSIKORDEN!

12 - HITTA MUSIKINSTRUMENTEN!

13 - MUSIK-KORSORD

14 - RÖSTER

15 - MELODISPEL PÅ KLAVIATURINSTRUMENT

16 - MELODISPEL PÅ GITARR

17 - SPEL PÅ TRUMMOR

18 - SPEL PÅ ELBAS

19 - SPEL PÅ RYTMINSTRUMENT

20 - IMPROVISATION 1

21 - MUSIK & BUDSKAP

22 - LJUD

23 - LJUD-STORY 2

24 - RÖRELSER TILL MUSIK

25 - IMPROVISATION 2 - MUSIK-CHARADER

Fri kopiering av elevsidorna enligt kopieringslicens från Musikförlaget ALRIC MUSIC inom den inköpande skolenheten  


345,00 kr

Här är en demo-film om DEN DIGITALA VIKARIEPÄRMEN - MUSIK 1-3