DEN DIGITALA KLASSORKESTERN - B - SKOLLICENS-VERSION

ART.NR.: 99666D-B

Walther Alrikson

SKOLLICENS

DEN DIGITALA KLASSORKESTERN är ett helt nytt sätt att träna stämmor, samspel, notläsning, ackordbeteckningar, bastoner mm. Versionen SKOLLICENS ger tillstånd att använda programmet som är i form av ett PP-bildspel helt fritt för den inköpande skolenheten.

SKOLLICENS-versionen innehåller dessutom alla ljudfiler överföringsbara till GarageBand eller annat musikredigeringsprogram för träning av hur man kan mixa musikspåren.

Kan användas på dator, plattor och smartphones.

Bör finnas i högstadieskolors musiksalar!

550,00 kr