DEN DIGITALA KLASSORKESTERN - B - SKOLLICENS-VERSION

ART.NR.: 99666D-B

Walther Alrikson

SKOLLICENS

DEN DIGITALA KLASSORKESTERN är ett helt nytt sätt att träna stämmor, samspel, notläsning, ackordbeteckningar, bastoner mm. Versionen SKOLLICENS ger tillstånd att använda programmet som är i form av ett PP-bildspel helt fritt för den inköpande skolenheten.

SKOLLICENS-versionen innehåller dessutom alla ljudfiler överföringsbara till GarageBand eller annat musikredigeringsprogram för träning av hur man kan mixa musikspåren.

Kan användas på dator, plattor och smartphones.

Allt levereras för digital nedladdning genom WeTransfer. Det är smart att spara detta mtrl på ett USB-minne.

Bör finnas i alla högstadieskolors musiksalar!

550,00 kr